Отчет към 30.06.2018г.
Отчет към 30.06.2018г.Отчет към 31.03.2018г.
Отчет към 31.03.2018г.Утвърден бюджет за 2018г.
Утвърден бюджет за 2018г.Годишен финансов отчет за 2017г.
Годишен финансов отчет за 2017г.Отчет към 30.09.2017г.
Отчет към 30.09.2017г.Отчет към 30.06.2017г.
Отчет към 30.06.2017г.Отчет към 31.03.2017г.
Отчет към 31.03.2017г.Утвърден бюджет за 2017г.
Утвърден бюджет за 2017г.Годишен финансов отчет за 2016г.
Годишен финансов отчет за 2016г.Отчет към 30.09.2016г.
Отчет към 30.09.2016г.Отчет към 30.06.2016г.
Отчет към 30.06.2016г.Уточнен план 2016г.
Уточнен план 2016г.Годишен финансов отчет за 2015г.
Годишен финансов отчет за 2015г.Уточнен план 2015г.
Уточнен план 2015г.Годишен финансов отчет за 2014г.
Годишен финансов отчет за 2014г.Уточнен план 2014г.
Уточнен план 2014г.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


> БЮДЖЕТ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО