Пети Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ 30 март, 18 май 2018

Националният конкурс по хармония, посветен на основателя на съвременната българска методика по хармония проф. П. Хаджиев,е неотменна част от „Академия за майсторство“ на НМУ „Л. Пипков“ и част от Програмата за закрила на деца с изявени дарби. В него ежегодно вземат участие ученици с подчертан интерес към музикалната теория, които изучават предмета хармония в тригодишен курс, застъпен в учебната програма. Поставянето на участниците в конкурентна среда ги мотивира чрез придобитите знания и умения да разкрият творческия си потенциал в една сложна звукова материя, оперирайки със средствата на музикалната хармония.

Конкурсът е предназначен за ученици от 10, 11 и 12 клас, включени в две възрастови групи: първа възрастова група – 10 клас; втора възрастова група - 11 и 12 клас. През учебната 2017/2018 година той ще се проведе на 30.03.2018 г., петък, от 14.00 за учениците от 12 кл. и на 18.05.2018 г., петък, от 14.00 за учениците от 10 и 11 кл. Времетраенето на конкурса и за двете възрастови групи е 180 минути.

Регламент:

І. Общи условия:

1. Конкурсът е предназначен за ученици от 10, 11 и 12 кл. от всички специалности на музикалните училища.

2. Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

Първа възрастова група – ученици от 10 клас

Втора възрастова група – ученици от 11 и 12 клас.

3. Конкурсът се провежда в НМУ „Любомир Пипков”, София, в един ден.

4. Резултатите от конкурса се обявяват най-късно в срок до една седмица от деня на провеждането му.

ІІ. Конкурсна програма

Първа възрастова група – 10 клас:

Задача № 1:

Хармонизиране на четиритактова мелодия в сопрана в тоналности с 2 или 3 знака в размер 34или 44 и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 2:

Хармонизиране на четиритактова мелодия в баса в тоналности с 2 или 3 знака в размер 34или 44 и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 3:

Определяне функциите на акордите и вида на каденците в пример от музикалната литература от периода на барока, виенския класицизъм или романтизма, съобразен с изучените хармонични средства в 10 клас.

Втора възрастова група – 11 клас:

Задача № 1:

Хармонизиране на осемтактова мелодия в сопран и бас в последователност в тоналност с 3 или 4 знака в размер 44 и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 2:

Определяне функциите на акордите и вида на каденците в пример от музикалната литература от периода на барока, виенския класицизъм или романтизма, съобразен с изучените хармонични средства в 11 клас.

12 клас:

Задача № 1:

Хармонизиране на дванадесеттактова мелодия в сопран, цифрован и нецифрован бас в последователност в тоналности с 4 или 5 знака в размер 44 или 68и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 2:

Определяне функциите на акордите, вида на каденците и различните видове чужди тонове в пример от музикалната литература от периода на барока, виенския класицизъм и романтизма, съобразен с изучените хармонични средства в 12 клас (всички диатонични акорди и най-типични хроматични хармонически средства – акорди под влияние на едноименните мажор и минор и старинните ладове, алтеровани акорди и странични доминанти).

Забележка: Всички участниците в конкурса могат да използват изучените хармонични средства за съответния клас, като е възможна употребата и на невключени в практическото обучение акорди от хроматиката.

От сайта на НМУ „Л. Пипков“ могат да бъдат изтеглени примерни задачи за 10, 11 и 12 клас.

ІІІ. Жури и Награди:

Жури от специалисти оценява работата на участниците в Пети национален конкурс по хармония „Проф. П. Хаджиев“.

Предвиждат се по три едногодишни стипендии за всяка възрастова група, осигурени от Министерство на културата по Програма за закрила на деца с изявени дарби и грамоти.

ІV. Регистрация:

Регистрацията за участие в конкурса се осъществява чрез Формуляр за участие в Петия национален конкурс „Проф. Парашкев Хаджиев“, който може да бъде изтеглен от сайта на НМУ „Л. Пипков“. Документите за участие в конкурса се приемат на електронен адрес nmupipkov@abv.bgили по пощата на адрес:

 

гр. София – 1504 ул. „Оборище“ № 17

Национално музикално училище „Любомир Пипков“

за Пети национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“

Телефон за контакти: 02 943 00 03

Крайният срок за подаване на документите за учениците от 12 клас е 20.03.2018 г., а за учениците от 10 и 11 клас –8.05.2018 г., Национално музикално училище “Л. Пипков”.

V. Настаняване

1. Организационният комитет при възможност осигурява нощувки на кандидатите в общежитието на НМУ „Млад виртуоз”, София.

2. Пътните разноски се осигуряват от съответните музикални училища.

VI. Приложение:

** Формуляр за записване.


НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ
Чeтвърти Национален конкурс по хармония „проф. Парашкев Хаджиев” за ученици от 11  и 12 клас

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Национален конкурс по хармония "проф. П. Хаджиев"
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО