ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС СОЛФЕЖ “ПРОФ. КАМЕН ПОПДИМИТРОВ” - 13 АПРИЛ 2018

Конкурсът по солфеж „проф. Камен Попдимитров” е предназначен за ученици от музикалните училища. Неговата цел е да стимулира творческия потенциал на младите музиканти като активизира интереса им към музикално-слухово усъвършенствуване и реализация в нова конкурентна среда.

Конкурсът е основан през 1993 година в Националното музикално училище „Любомир Пипков” София в памет на големия български музикант и педагог професор Камен Попдимитров (1904-1992), един от основоположниците на българската солфежна методика. Утвърждава се като ежегоден. През м. април 2012 се проведе неговото XX юбилейно издание.

През 2013 конкурсът става национален и е включен в Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

В регламента на конкурса са залегнали някои от основните белези на  работата по солфеж на професор Камен Попдимитров, поради което първият раздел включва записване на двуглас и записване по памет на музикален откъс из репертоара на ученика по специален предмет, а  вторият - пеене a prima vista на едноглас.

РЕГЛАМЕНТ

І.  Общи условия

1.  Конкурсът е предназначен за ученици от всички специалности в гимназиалния курс на музикалните училища.

2.  Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

Първа възрастова група – ученици от 8 и 9 клас

Втора възрастова група – ученици от 10, 11 и 12 клас

3. Конкурсът се провежда в НМУ „Любомир Пипков” София, в един ден, последователно в два раздела /писмен и устен/.

4. Резултатите от конкурса се обявяват в деня на провеждането му.

ІІ.  Конкурсна програма

Първа възрастова група:

Първи раздел: писмен

Записване на двуглас на виолинов ключ в тоналности до два знака с алтерации, размери 2/4 и 3/4;

Записване по памет на завършен откъс /не по-малко от 8 такта/ от три произведения, предложени от кандидата из репертоара му по специален предмет, по избор на комисията;

Втори раздел: устен

Пеене a prima vista на едноглас на виолинов ключ в тоналности до два знака с алтерации, размери 2/4, 3/4 и 4/4;

Втора възрастова група:

Първи раздел: писмен

Записване на двуглас на два ключа /виолинов и басов/ в тоналности до четири знака с модулативни отклонения,  размери 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8;

Записване по памет на завършен откъс /не по-малко от 12 такта/ от три произведения, предложени от кандидата произведения из репертоара му по специален предмет, по избор на комисията;

Втори раздел: устен

Пеене a prima vista на едноглас на виолинов ключ в тоналности до четири знака с модулативни отклонения, размери 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8;

ІІІ. Награди:

1. Наградният фонд се осигурява от наследниците на проф. Камен Попдимитров, Министерството на културата и проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева – грамоти и стипендии за класиралите се на първо, второ или трето място в двете възрастови гупи.

ІV. Регистрация

1.  Регистрацията на конкурса се извършва само чрез формуляр за записване. Формулярите трябва да бъдат внесени в Организационния комитет най-късно до 9 април 2018 година.

2.  Формулярите могат да бъдат изпратени по е mail.

3. Формулярите трябва да бъдат придружени от кратка творческа биография и 2 снимки на кандидата.

4.  Регистрацията се извършва на адрес:

София 1504, ул. „Оборище” №17, НМУ ”Любомир Пипков”

тел.: 02 943 00 03 факс: 02 846 33 38

e mail: nmupipkov@abv.bg.

V. Настаняване

1. Организационният комитет  при възможност осигурява нощувки на кандидатите в общежитието на НМУ „Млад виртуоз”, София.

2. Пътните разноски се осигуряват от съответните музикални училища.

VІ. Приложение

Формуляр за записване.
Национален конкурс по солфеж „проф. Камен Попдимитров” 2017 - Наградени участници

Днес, 3.05.2017 се проведе петия Национален конкурс по солфеж „проф. Камен Попдимитров”

Жури в състав: проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева, Даринка Мечкова, Анжелина Курдоманова, Дора Каменова  и

Наследници: Христо Попдимитров, Георги Попдимитров, Ина  Попдимитрова

Определи награди за

Първа възрастова група – 8 и 9 клас

Първа награда: Кристина Станиславова Георгиева, Мирослав Христов Христов

Втора награда: Александър Александров Иванов, Яна Василева Лолова

Трета награда: Александър Бисеров Томов, Ния Мариянова Лечева

Специална награда от проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева: Мирослав Христов Христов

Втора възрастовагрупа - 10, 11 и 12 клас:

Първа награда: Анастасия Людмилова Кръстанова

Втора награда: Екатерина Михайлова Коджабашева

Трета Награда: Дарина Николова Дикова
проф. Камен Попдимитров

1904 - на 6ти февруари роден във Велико Търново в семейство на учители

1904 - на 6ти февруари роден във Велико Търново в семейство на учители

1912 - семейството се премества в София

1924 – завършва Втора мъжка гимназия; посещава като извънреден ученик Музикалната академия – ученик на Тодор Торчанов; свири в оркестъра на Операта

1926 – след конкурс заминава на специализация в Париж - учи цигулка при Люсиен Капе, Айо, Жак  Тибо. Ученик е на известния музикален педагог Реймонд Тиберж

1931 – постъпва като хоноруван преподавател по цигулка в Музикалната академия в София

1938 – редовен преподавател по цигулка в Музикалната академия; първи трудове по цигулкова техника и Мисловни дейности  в музиката;  начало на музикалнопедагогически разработки

1945 – доцент по солфеж

1950 – професор по солфеж и теория на музиката – оглавява новосъздадена катедра по солфеж и теория

Преподавател на поколения музиканти. Радетел за широко и многостранно музикално образование на инструменталисти, певци и теоретици. Носител на ордени „Кирил и Методий” I и II степен.  Заслужил деятел на културата.

1992 – умира в София

Трудове:

Табло за тоналностите, 1938

Цигулково изкуство, 1939

Музикално-мисловни дейности в обучението, 1940

Солфежи от стари майстори

Солфежи на разни ключове

Хайдн,  Моцарт и Бетовен

Музикална Ритмика

Някои от трудовете и учебните пособия са претърпели по няколко (до седем) поредни издания.

Превежда музикално-педагогическа литература от френски език – за цигулкова техника от Люсиен Капе, по музикална педагогика от Реймонд Тиберж.

 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Национален конкурс по солфеж "проф. К. Попдимитров"
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО