НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Ръководител: Велислава Тасева

Борислава Петрова

Нели Светославова

Елза Меламед

Гергана Нейкова

Радостина Маказчиева

Соня Майсторска

Таня Кацарова

Румена Гергова

Мария Нонова

Мария Стоянова

Мирела Николова

Камелия Гоцевска

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Бойко Димитров

Георги Попдимитров

Мартин Бетувски

Диана ДечеваНационално Музикално Училище Любомир Пипков


Преподаватели & кариера
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО