Допълнителна приемно-приравнителна изпитна сесия за учебната 2017/2018 година
НМУ "Любомир Пипков" обявява допълнителна приемно-приравнителна изпитна сесия за учебната 2017/2018 година. 
Освободени места за първи клас за учебната 2017/2018 година
НМУ "Любомир Пипков" обявява освободени места за първи клас за учебната 2017/2018 година. Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2017/2018 година
Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2017/2018 година.Освободени места за приравнителни изпити за учебната 2017/2018 година
НМУ "Любомир Пипков" обявява освободените места за приравнителни изпити за учебната 2017/2018 година.Прогнозно разпределение на утвърдените бройки по специалности за учебната 2017/2018 година
Прогнозно разпределение на утвърдените бройки по специалности за учебната 2017/2018 година

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО