Класация на новоприетите ученици от допълнителната септемврийска приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2018 година

Класация на новоприетите ученици от допълнителната септемврийска приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2018 година.

Записването  ще се извърши във всеки работен ден от 9.00 до 17.00ч. в периода 07. - 13.09.2018г.
Резултати от допълнителната приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от допълнителната приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2019 година.График за провеждане на изпитите от допълнителната септемврийска приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2019 година
График за провеждане на изпитите от допълнителната септемврийска приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2019 годинаДопълнителна приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2019 година

НМУ "Любомир Пипков" обявява допълнителна приемно-приравнителна сесия за учебната 2018/2018г. за следните класове и специалности:

- Приемни изпити за 5  (пет) незаети места за I клас за всички специалности;

- Приемни изпити за 2 (две) незаети места за V клас за всички специалности;

- Приемни изпити за 1 (едно) незаето място за VIII клас за всички специалности;

- Приравнителни изпити за 3 (три) незаети места за всички специалности за ученици, завършили успешно I, II, III, V, VI, VIII, IX или X клас през учебната 2017/2018 година.  
Трето класиране на кандидатите от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019г.

НМУ "Любомир Пипков" обявява незаетите места за трето класиране за учебната 2018/2019г.

Записването ще се осъществи в периода 09.07. - 11.07.2018г. в канцеларията на училището.
Незаети места след приключване на записването на приетите кандидати за учебната 2018/2019 година

НМУ "Любомир Пипков" обявява незаетите места след приключване на записването на приетите кандидати за учебната 2018/2019г.

Записването ще се осъществи в периода 02.07. - 06.07.2018г. в канцеларията на училището.
КЛАСАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРИЕМНО-ПРИРАВНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Класация на кандидатите от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година. Записването на приетите ученици ще се извърши в работните дни в периода от 21.06.2018г. до 27.06.2018г. от 9.00 до 17.00ч.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните изпити за специалности пиано - V клас, дървени духови инструменти - V и VIII клас и приравнителни изпити за специалност пиано, проведени на 18.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемния писмен изпит по солфеж за VIII клас и приемния изпит за подготвителен клас, проведени на 17.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните изпити за специалностите ударни инструменти, класическо пеене и поп и джаз пеене, проведени на 16.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните  изпити за специалностите струнни инструменти и медни духови инструменти и приравнителните изпити за специалност струнни инструменти, проведени на 15.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните  изпити за специалности цигулка и виола - V и VIII клас, и приравнителните изпити за специалностите цигулка и виола, проведени на 14.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните изпити за специалности народно пеене - V и VIII клас, акордеон - V и VIII клас и пиано - VIII клас, проведени на 13.06.2018 година.ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРИЕМНО-ПРИРАВНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
График за явяване на кандидатите от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 годинаУдължаване на срока за прием на документи за учебната 2018/2019 година
Удължаване на срока за прием на документи за учебната 2018/2019 година.Обявени бройки и програма за приравнителните изпити за учебната 2018/2019г.
НМУ "Любомир Пипков" обявява 12 бройки за приравнителни изпити за приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019г. Изпитът по специален предмет се провежда по програмата за годишен изпит за съответния клас. Изпитът по солфеж се провежда в устна форма и съответства на учебната програма за съответния клас.График по дни за приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
График по дни за приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 годинаГрафик за провеждане на приемно-приравнителните изпити за учебната 2018/2019 година
График за провеждане на приемно-приравнителните изпити за учебната 2018/2019г.
Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО