НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА! ВАЖНО!

Промяна в графика за приемане на документи за канзидатстване за първи клас на приемно-приравнителната сесия за учебната 2017/2018 година. Във връзка с обявяването на 27 март 2017 г. за неучебен ден приемът на документи ще се извършва в периода 28.03 - 03.04.2017 г.

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНА СЕСИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО