ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРИЕМНО-ПРИРАВНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО