Незаети места след приключване на записването на приетите кандидати за учебната 2018/2019 година

НМУ "Любомир Пипков" обявява незаетите места след приключване на записването на приетите кандидати за учебната 2018/2019г.

Записването ще се осъществи в периода 02.07. - 06.07.2018г. в канцеларията на училището.КЛАСАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРИЕМНО-ПРИРАВНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Класация на кандидатите от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година. Записването на приетите ученици ще се извърши в работните дни в периода от 21.06.2018г. до 27.06.2018г. от 9.00 до 17.00ч.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните изпити за специалности пиано - V клас, дървени духови инструменти - V и VIII клас и приравнителни изпити за специалност пиано, проведени на 18.06.2018г.
Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемния писмен изпит по солфеж за VIII клас и приемния изпит за подготвителен клас, проведени на 17.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните изпити за специалностите ударни инструменти, класическо пеене и поп и джаз пеене, проведени на 16.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните  изпити за специалностите струнни инструменти и медни духови инструменти и приравнителните изпити за специалност струнни инструменти, проведени на 15.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година
Резултати от приемните изпити за специалности цигулка и виола за V и VIII клас и приравнителните изпити за специалности цигулка и виола, проведени на 14.06.2018г.Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година

Резултати от приемните изпити за специалности народно пеене - V и VIII клас, акордеон V и VIII клас и пиано VIII клас, проведени на 13.06.2018г.

 
Класация по специалности на кандидатите за I клас за учебната 2018/2019 година
Класация по специалности на кандидатите за I клас за учебната 2018/2019 година.Резултати от приемния изпит за I клас заучебната 2018/2019 година
Резултати от приемния изпит за I клас заучебната 2018/2019 година.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > КЛАСИРАНЕ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО