УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ И МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

Приложение съгласно заповед №РД09-68/26.01.2018г. към Чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08.2016г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата.Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2018/2019 година

Справочникът се издава от Министерство на културата и съдържа:

Нормативни документи и учебно-изпитни програми  за кандидатстване в училищата по изкуствата и училищата по културата за 2018/2019г.
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018г.

Наредба за условията и реда за осъществяване  на закрила на деца с изявени дарби. 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > ПРАВИЛА И НОРМИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО