Обявени бройки и програма за приравнителните изпити за учебната 2018/2019г.

НМУ "Любомир Пипков" обявява 12 бройки за приравнителни изпити за приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019г. Изпитът по специален предмет се провежда по програмата за годишен изпит за съответния клас. Изпитът по солфеж се провежда в устна форма и съответства на учебната програма за съответния клас.

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО