Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на бройките по специалности за учебната 2018/2019 година

Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на бройките по специалности за учебната 2018/2019 година.

pdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО