Резултати от приемно-приравнителната сесия за учебната 2018/2019 година

Резултати от приемния писмен изпит по солфеж за VIII клас и приемния изпит за подготвителен клас, проведени на 17.06.2018г.

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО