Публична покана - Решение

Решение на Комисията, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".
Публична покана - Протокол № 3
Протокол № 3 от заседанието на Комисия, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".Публична покана - Протокол № 2

Протокол № 2 от заседанието на Комисия, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".
Публична покана - Протокол № 1

Протокол № 1 от заседанието на Комисия, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".
Публична покана
Национално музикално училище „Любомир Пипков” отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков”, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО