На 08.01.2019г. (вторник) в 18.00ч., в концертната зала на НМУ "Любомир Пипков" ще се проведе общо събрание на родителите, избрани като представители на класовете на родителските срещи, проведени на 12 и 13.12.2018г. Дневен ред:

1. Избор на нови членове за допълване на състава на Обществения съвет от квотата на родителите.

 

 Учениците, които ще се явят на  приемни и приравнителни изпити в НМУ „Любомир Пипков”, и не са  получили удостоверение за завършен клас до датата на подаване на документи, трябва да представят СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от настоящото  училище, че са редовни ученици в съотвевния клас и предстои за завършат през месец юни 2016г.
Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Галерия
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО