Състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ„Любомир Пипков” София 26.02.2020

Състезанието по солфеж и музикална литература за учениците от пети, шести и седми редовни класове на музикалното училище е с повече от 20 годишна история. Искреното желание на децата да се състезават, да печелят, да получават награди стимулира преподавателите по музикално-теоретичните дисциплини солфеж и музикална литература да обяват състезание, което да провокира техния интерес, знания и умения и да поощри успехите на най-добре представилите се ученици.

Състезанието по солфеж и музикална литература, заедно с Конкурса по солфеж на името на проф. Камен Попдимитров са първите конкурси в професионалното музикално образование, които са посветени на музикално-слуховата и музикално-историческата подготовка на младите музиканти. В годините регламента на състезанието се усъвършенства с оглед по-пълното осъществяване на връзките между учебните дисциплини в музикално –теоретичния цикъл. Основен критерий при оценяването на участниците в състезанието е комплексното представяне, което отразява нивото на на развитие на музикалния слух, уменията и знанията.

Регламент

І. Общи условия

1.  Състезанието е предназначено за учениците от всички специалности от 5, 6 и 7 класове на Националното музикално училище „Любомир Пипков” София.

2.   Състезанието се провежда по класове:

Пети клас

Първа група: Ученици от редовен клас от всички специалности.

Втора група: Новоприети ученици от всички специалности.

Шести клас

Първа група: Ученици от редовен клас от всички специалности

Втора група: Новоприети ученици от всички специалности

Седми клас

Първа група: Ученици от редовен клас от всички инструментални  специалности

Втора група: Ученици от редовен клас със специалност фолклор

3. Състезанието се провежда в писмен вид, във формата на тест.

4. Състезателният тест съдържа два раздела:

Солфеж

Музикална литература

5. Състезателният тест съдържа въпроси с отворен и затворен отговор както и комбинирани задачи със слухов елемент.  Използват се примери от музикалната литература. Особено внимание се обръща на слуховия елемент в задачите по солфеж и във въпросите по музикална литература.

6. Трудността на състезателните задачи се съобразява с учебната програма на съответния клас

7. Състезанието се провежда в НМУ „Любомир Пипков” София, в един ден, по предварително обявен график. Резултатите се съобщават в деня на провеждането му.

ІІ. Състезателна програма

Първи раздел: солфеж

Две комбинирани задачи със слухов елемент, съобразени с учебната програма на съответния клас

Втори раздел: музикална литература

Въпроси със затворен и отворен отговор по учебната програма за съответния клас.

ІІІ. Награди:

Награди  за комплексно представяне по солфеж и музикална литература за класиралите се на първо, второ и трето място.

Грамоти за отлично представилите се в един от двата раздела.

ІV. Регистрация

Крайният срок за записване за участие в музикалното състезание е 21.02. 2020, при преподавателите по солфеж.

 
Уъркшоп 2 - Теория на музикалните елементи 9,10.05.2017 Видео Зала НМУ ”Л.Пипков” София

Второто издание на Уъркшопа по Теория на музикалните елементи е насочено към предстоящия  държавен изпит по теория на музиката за учениците от музикалните училища, Випуск 2017 /модул Теория на музикалните елементи - ТМЕ/. Уъркшопът ще се състои на 9 и 10 май 2017, от 10 до 13 часа, в НМУ „Л. Пипков” София.

Държавният изпит по теория на музиката ще се проведе в писмена форма, във формата на тест. Тестовата форма на изпита дава възможност за оценяване не само на придобитите в процеса на обучение теоретични знания и практически умения, но и на индивидуалните качества на учащите. Новата изпитна обстановка изисква бърза и точна ориентация при изпълнение на поставените въпроси и задачи, провокира творческата фантазия на учащите.

Интерпретиран в процеса на обучение като образователен подход, тестът спомага за изграждането, “коригирането” на личността на младия музикант.

В уъркшопа могат да вземат участие както ученици от 12 клас, така и ученици от други класове, които проявяват интерес към проблематиката.

Включването е безплатно.

Желателно е предварително записване.

За контакти:e mail: rpruvcheva@gmail.com,GSM 0889 352553  Eжегодно състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ „Любомир Пипков”

В състезанието са включени две задачи по солфеж и една по музикална литература, съобразени с учебната  програма за съответния клас. И тази година състезателните форми се различават от стандартните дейности, практикувани в учебните часове, което провокира учениците и ги мотивира за изява. Участието в състезанието предполага развити слухови умения, вътрешен слух, музикална памет, аналитичен потенциал, теоретични познания и цялостен творчески подход. Състезателните материали се предлагат във формата на тест, включени са и теми от творчеството на известни композитори. За пореден път тази утвърдена форма за изява на талантливите и професионално мотивирани възпитаници на НМУ ”Л. Пипков” ще разкрие практическите умения и музикално - теоретични познания на участниците, синтез, който в най-голяма степен спомага за  изграждането на висок музикален професионализъм .

Състезанието се провежда по допълнително обявен график.

 
Уъркшоп 2 - Теория на музикалните елементи 9,10.05.2017  Видео Зала НМУ ”Л.Пипков” СофияEжегодно състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ „Любомир Пипков”


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Конкурси и състезания за учениците на НМУ "Л. Пипков"
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО