Шести Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ 15 март, 17 май 2019

Националният конкурс по хармония, посветен на големия български композитор и основател на съвременната българска методика по хармония проф. П. Хаджиев, е неотменна част от „Академия за майсторство“ на НМУ „Л. Пипков“ и част от Програмата за закрила на деца с изявени дарби. В него ежегодно вземат участие ученици с подчертан интерес към музикалната теория, които изучават предмета хармония в тригодишен курс, застъпен в учебната програма. Поставянето на участниците в конкурентна среда ги мотивира чрез придобитите знания и умения да разкрият творческия си потенциал в една сложна звукова материя, оперирайки със средствата на музикалната хармония.

Регламент:

І. Общи условия:

1. Конкурсът е предназначен за ученици от 10, 11 и 12 кл. от всички специалности на музикалните училища и се провежда в две възрастови групи:

Първа възрастова група – ученици от 10 клас

Втора възрастова група – ученици от 11 и 12 клас.

2. Конкурсът ще се проведе на 15.03.2019 г., петък, от 14.00 за учениците от 12 кл. и на 17.05.2019 г., петък , от 14.00 за учениците от 10 и 11 кл. в НМУ „Любомир Пипков”, София (в един ден), с времетраене и за двете възрастови групи - 180 минути.

3. Резултатите от конкурса се обявяват най-късно в срок до една седмица от деня на провеждането му.

ІІ. Конкурсна програма

Първа възрастова група – 10 клас:

Задача № 1:

Хармонизиране на четиритактова мелодия в сопран в тоналности с 2 или 3 знака в размер 34 или 44 и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 2:

Хармонизиране на четиритактова мелодия в бас в тоналности с 2 или 3 знака и размер 34 или 44 и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 3:

Определяне функциите на акордите и вида на каденците в пример от музикалната литература от периода на барока, виенския класицизъм или романтизма, съобразен с изучените хармонични средства в 10 клас.

Втора възрастова група:

11 клас:

Задача № 1:

Хармонизиране на осемтактова мелодия в сопран и бас в последователност в тоналност с 3 или 4 знака и размер 44 и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 2:

Определяне функциите на акордите и вида на каденците в пример от музикалната литература от периода на барока, виенския класицизъм или романтизма, съобразен с изучените хармонични средства в 11 клас.

12 клас:

Задача № 1:

Хармонизиране на дванадесеттактова мелодия в сопран, цифрован и нецифрован бас в последователност в тоналности с 4 или 5 знака и размер 44 или 68 и композиране на заключителна част с минимален обем четири такта.

Задача № 2:

Определяне функциите на акордите, вида на каденците и различните видове чужди тонове в пример от музикалната литература от периода на барока, виенския класицизъм и романтизма, съобразен с изучените хармонични средства в 12 клас (всички диатонични акорди и най-типични хроматични хармонически средства – акорди под влияние на едноименните мажор и минор и старинните ладове, алтеровани акорди и странични доминанти).

Забележка: Всички участниците в конкурса могат да използват изучените хармонични средства за съответния клас, както и невключени в практическото обучение акорди от хроматиката.

От сайта на НМУ „Л. Пипков“ могат да бъдат изтеглени примерни задачи за 10, 11 и 12 клас.

ІІІ. Жури и Награди:

Жури от специалисти оценява работата на участниците в Шести национален конкурс по хармония „Проф. П. Хаджиев“.

Класиралите се участници на първо, второ и трето място в двете възрастови групи получават грамоти и стипендии, осигурени от Министерство на културата по Програма за закрила на деца с изявени дарби.

ІV. Регистрация:

Регистрацията за участие в конкурса се осъществява чрез Формуляр за участие в Шестия национален конкурс „Проф. Парашкев Хаджиев“, който може да бъде изтеглен от сайта на НМУ „Л. Пипков“. Документите за участие в конкурса се приемат на електронен адрес nmupipkov@abv.bg или по пощата на адрес:

гр. София – 1504 ул. „Оборище“ № 17

Национално музикално училище „Любомир Пипков“ за Шести национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“

Телефон за контакти: 02 943 00 03

Крайният срок за подаване на документите за учениците от 12 клас е 8.03.2019 г., а за учениците от 10 и 11 клас – 10.05.2019 г.

V. Настаняване

1. Пътните разноски се осигуряват от съответните музикални училища.

VI. Приложение:

** Формуляр за записване.НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ
Чeтвърти Национален конкурс по хармония „проф. Парашкев Хаджиев” за ученици от 11  и 12 клас

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Национален конкурс по хармония "проф. П. Хаджиев"
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО