КЛАВИРНА ГРУПА

В “Клавирната група” на НМУ “Любомир Пипков” работят и творят 20 високо професионални преподаватели по пиано. Те са завършили Музикални академии у нас или в чужбина. Много от тях имат следдипломни специализации и клас-квалификации във Висши учебни заведения. Някои поддържат активно инструменталната си форма и продължават да концертират у нас и в чужбина. Но всички те са отдадени на основната си педагогическа дейност – да подготвят младите пианисти и музиканти, да създават бъдещата творческа интелигенция на България. А това е един продължителен и труден процес. Състои се в това да се открие зрънцето музикалност в малкото дете и залагайки на него да се разкрият неговите музикални способности: музикално ограмотяване, инструментални сръчности, способност за творческо мислене и сценична изява. Необходимо е да се запали любовта на детето към пианото и към музиката въобще и тя да се запази въпреки упорития и задълбочен всекидневен труд. Ако преподавателят успее да открие таланта, тогава дава всичко от себе си – време, мисъл и професионализъм за да го развие, след което да го доведе и представи на голямата сцена. Това вече е венецът на дейността на клавирния педагог. В този не лек и продължителен процес между учители, ученици и родители, се създават сърдечни и неразривни отношения и колкото по-здрави, по-уважителни и по-топли са те, толкова по-сигурен е успехът и по-високи са постиженията на младите пианисти.Ръководител на група: Емилия Канева

 

КЛАВИРНА ГРУПА


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > ИНСТРУМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО