График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - януарска сесия 2020г.

pdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО