График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна и индивидуална форма на обучение - януарска сесия

pdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО