Незаети места от приемно-приравнителната сесия за I клас за учебната 2019/2020г.
Незаети места от приемно-приравнителната сесия за I клас за учебната 2019/2020г.График за провеждане на приемно-приравнителните изпити за учебната 2019/2020 година
График за провеждане на приемно-приравнителните изпити за учебната 2019/2020 годинаУЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ И МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

Приложение съгласно заповед №РД09-44/22.01.2019г. към Чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08.2016г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО