ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНАГрафик за провеждане на приемния изпит за 1 клас за учебната 2019/2020 година
Изпитът ще се проведе на 22.04.2019г. Всеки един от кандидатите трябва да бъде във фоайето на НМУ "Любомир Пипков" 20 минути преди явяването си.График за провеждане на приемно-приравнителните изпити за учебната 2019/2020 година
График за провеждане на приемно-приравнителните изпити за учебната 2019/2020 година

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНА СЕСИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО