График за провеждане на приемния изпит за 1 клас за учебната 2019/2020 година

Изпитът ще се проведе на 22.04.2019г. Всеки един от кандидатите трябва да бъде във фоайето на НМУ "Любомир Пипков" 20 минути преди явяването си.

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНА СЕСИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО