Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на бройките по специалности за учебната 2019/2020 година

Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на бройките по специалности за учебната 2019/2020 година

pdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО