Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 29, ал. 3 от ЗОП

Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 29, ал. 3 от ЗОП

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО